Podręcznik beneficjenta w zakresie aplikacji SL2014

04.02.2020

Przedstawiamy zaktualizowany "Podręcznik beneficjenta" w zakresie aplikacji głównej - Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014 (wersja 2.7).

Aplikacja wspiera bieżący proces zarządzania, monitorowania i oceny programów oraz umożliwia beneficjentom rozliczanie projektów. System umożliwia m.in. gromadzenie i przesyłanie danych dotyczących:

  • wniosków o płatność,
  • harmonogramów finansowych,
  • uczestników projektów,
  • zamówień publicznych
  • osób zatrudnionych do realizacji projektów.

System zapewnia również komunikację między beneficjentem a instytucją udzielającą wsparcia.

Najważniejsze zmiany merytoryczne tej wersji podręcznika wprowadzone przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej:

  • Logowanie - zmieniono nazewnictwo z Profil zaufany na Login.gov.pl
  • Zestawienie dokumentów - doprecyzowano zapisy dotyczące konieczności przedłożenia do pierwszego wniosku o płatność oświadczenia dotyczących oddzielnego prowadzenia księgowości

 

Podręcznik Beneficjenta SL2014 wersja 2.7 (PDF)
Podręcznik Beneficjenta SL2014 wersja 2.7 (DOC)

 
Top