Podręcznik beneficjenta w zakresie aplikacji SL2014

18.02.2019

Przedstawiamy zaktualizowany "Podręcznik beneficjenta" w zakresie aplikacji głównej - Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014 (wersja 2.5).
Aplikacja wspiera bieżący proces zarządzania, monitorowania i oceny programów oraz umożliwia beneficjentom rozliczanie projektów. System umożliwia m.in. gromadzenie i przesyłanie danych dotyczących:

  • wniosków o płatność,
  • harmonogramów finansowych,
  • uczestników projektów,
  • zamówień publicznych,
  • osób zatrudnionych do realizacji projektów.

System zapewnia również komunikację między beneficjentem a instytucją udzielającą wsparcia.

Najważniejsze zmiany merytoryczne tej wersji podręcznika wprowadzone przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju:

  • Logowanie - zmieniono nazewnictwo z ePUAP na Profil zaufany
  • Zestawienie dokumentów - doprecyzowano zapisy dotyczące konieczności dołączania scanów dokumentów

pdfPodręcznik Beneficjenta SL2014 wersja 2.511.36 MB

docxPodręcznik Beneficjenta SL2014 wersja 2.512.28 MB

 
Top