Podręcznik Beneficjenta SL2014 wersja 2.0

Przedstawiamy zaktualizowany "Podręcznik beneficjenta" w zakresie aplikacji głównej - Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014 (wersja 2.0).
Aplikacja wspiera bieżący proces zarządzania, monitorowania i oceny programów oraz umożliwia beneficjentom rozliczanie projektów. System umożliwia m.in. gromadzenie i przesyłanie danych dotyczących:

  • wniosków o płatność,
  • harmonogramów finansowych,
  • uczestników projektów,
  • zamówień publicznych,
  • osób zatrudnionych do realizacji projektów.

System zapewnia również komunikację między beneficjentem a instytucją udzielającą wsparcia. Najważniejsze zmiany merytoryczne tej wersji podręcznika wprowadzone przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju:

  • udostępniono nowy moduł „Dokumentacja",
  • wprowadzono słownik kategorii korespondencji.

pdfPodręcznik Beneficjenta SL2014 wersja 2.07.83 MB
docxPodręcznik Beneficjenta SL2014 wersja 2.011.56 MB

Dodatkowe informacje

  • Obowiązuje od: 2018-02-15
  • Temat dokumentu: Realizacja programów
  • Rodzaj dokumentu: Zalecenia i instrukcje
 
Top