Aktualizacja Podręcznika Beneficjenta SL2014 - wersja 1.8

Przedstawiamy zaktualizowany "Podręcznik beneficjenta" w zakresie aplikacji głównej - Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014 (wersja 1.8).
Aplikacja wspiera bieżący proces zarządzania, monitorowania i oceny programów oraz umożliwia beneficjentom rozliczanie projektów. System umożliwia m.in. gromadzenie i przesyłanie danych dotyczących:

  • wniosków o płatność,
  • harmonogramów finansowych,
  • uczestników projektów,
  • zamówień publicznych,
  • osób zatrudnionych do realizacji projektów.

System zapewnia również komunikację między beneficjentem a instytucją udzielającą wsparcia.

Najważniejsze zmiany merytoryczne tej wersji podręcznika dotyczą:

  • Ministerstwo Rozwoju wprowadziło zmiany dotyczące Bazy Personelu;

pdfPodręcznik Beneficjenta SL 2014 wersja 1.87.45 MB

docxPodręcznik Beneficjenta SL 2014 wersja 1.89.05 MB

Dodatkowe informacje

  • Obowiązuje od: 2017-05-04
  • Temat dokumentu: Realizacja projektów
  • Rodzaj dokumentu: Inne
 
Top