Aktualizacja Podręcznika Beneficjenta projektów EFS w ramach RPO WŁ - wersja 1.3

Przedstawiamy "Podręcznik Beneficjenta projektów EFS w ramach RPO WŁ - wersja 1.3". Szczegółowe informacje na temat tego dokumentu dostępne są w zakłace Zapoznaj sie z prawem i dokumentami.

pdfPodręcznik Beneficjenta projektów EFS w ramach RPO WŁ (wersja 1.3)10.63 MB

pdfPodręcznik Beneficjenta projektów EFS w ramach RPO WŁ (wersja 1.3) (w trybie rejestracji zmian)11.02 MB

Dodatkowe informacje

  • Obowiązuje od: 2017-06-27
  • Temat dokumentu: Realizacja projektów
  • Rodzaj dokumentu: Inne
 
Top