Aktualizacja Podręcznika Beneficjenta SL 2014 - wersja 2.4

Data publikacji: 31.12.2018 r.

Przedstawiamy zaktualizowany "Podręcznik beneficjenta" w zakresie aplikacji głównej - Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014 (wersja 2.4).
Aplikacja wspiera bieżący proces zarządzania, monitorowania i oceny programów oraz umożliwia beneficjentom rozliczanie projektów. System umożliwia m.in. gromadzenie i przesyłanie danych dotyczących:

  • wniosków o płatność,
  • harmonogramów finansowych,
  • uczestników projektów,
  • zamówień publicznych,
  • osób zatrudnionych do realizacji projektów.


System zapewnia również komunikację między beneficjentem a instytucją udzielającą wsparcia.

Najważniejsze zmiany merytoryczne tej wersji podręcznika wprowadzone przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju:

Filtrowanie

  • dodanie nowego okienka wyszukiwania dokumentu.

Podsumowanie

  • opis i omówienie nowej zakładki w formularzu wniosku o płatność

pdfPodręcznik Beneficjenta SL 2014 wersja 2.411.44 MB
docxPodręcznik Beneficjenta SL 2014 wersja 2.412.25 MB

 
Top