Informacja w sprawie systemów off-grid / on-grid w projektach z Poddziałania 4.2.2 RPO WŁ Termomodernizacja budynków

Data publikacji: 22.03.2017 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 informuje, iż zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju wytwarzanie energii w instalacjach OZE z możliwością jej sprzedaży jest działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów unijnych, bez względu na wielkość sprzedaży oraz skalę możliwej konkurencji. Aby produkcja energii nie stanowiła działalności gospodarczej, wymagane jest, by instalacja OZE była instalacją typu off-grid, która uniemożliwia wprowadzanie wyprodukowanej energii do sieci. Analogiczne stanowisko w ww. sprawie przedstawił Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, zgodnie z którym również w przypadku instalacji typu off-grid Beneficjent ma obowiązek wykorzystywać ją wyłącznie na potrzeby własne. Tym samym wsparcie zakupu i montażu instalacji odnawialnego źródła energii będzie stanowiło pomoc publiczną, jeśli energia wytwarzana w tej instalacji będzie udostępniana na rynku. Zgodnie z par. 3 pkt 4 Regulaminu Konkursu Zamkniętego dla naboru wniosków w ramach Poddziałania IV.2.2 RPO WŁ 2014-2020 Termomodernizacja budynków pomoc publiczna, w tym pomoc de minimis, nie była przewidziana. W załączeniu pisma Ministerstwa Rozwoju z dnia 3 lutego 2016 r. 9 listopada 2016 r. i UOKiK z dnia 23 grudnia 2016 r. w przedmiotowej sprawie.

pdfKorespondencja w sprawie występowania pomocy publicznej w przypadku wytwarzania w mikroskali energii ze źródel odnawialnych365.14 KB

 

Artykuły powiązane

 
Top