Informacja o zmianie Regulaminu Konkursu Zamkniętego dla naboru z Działania IV.1 Odnawialne źródła energii

Data publikacji: 31.08.2016 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Uchwałą Nr 1001/16 z dnia 31 sierpnia 2016r. przyjął zmiany w zakresie terminu naboru wniosków o dofinansowanie projektów. Instytucja Zarządzająca informuje, iż powyższe zmiany nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców, zgodnie z art.41, pkt 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020.

pdfRegulamin konkursu zamkniętego624.36 KB

 
Top