Informacja o umowach o dofinansowanie projektów zawartych w miesiącu sierpniu 2016 r. w ramach Poddziałania IV.2.2 Termomodernizacja budynków.

Data publikacji: 06.09.2016 r.

Informujemy o umowach o dofinansowanie projektów zawartych w sierpniu 2016 r. w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

pdfInformacja o umowach o dofinansowanie projektów zawartych w sierpniu 2016 r.127.02 KB

Artykuły powiązane

 
Top