Przedstawiamy informacje o wynikach oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu dla naboru z Poddziałania IV.2.2 Termomodernizacja budynków.

Data publikacji: 17.06.2016 r.

Informacja o wynikach oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu dla naboru Nr RPLD.04.02.02-IZ.00-10-001/15 w ramach Osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 przeprowadzonej w terminie od 4 marca 2016 roku do 14 czerwca 2016 r.

pdfLista wniosków o dofinansowanie ocenionych pozytywnie pod względem zgodności z kryteriami formalnymi dla naboru Nr RPLD.04.02.02-IZ.00-10-001/15 w ramach Osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków.484.68 KB

Artykuły powiązane

 
Top