Informacja o umowach o dofinansowanie projektów zawartych w miesiącu wrześniu 2016 r. w ramach Poddziałania IV.2.2 Termomodernizacja budynków.

Data publikacji: 05.10.2016 r.

Informacja o umowach o dofinansowanie projektów zawartych we wrześniu 2016 r. w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

pdfInformacja o umowach o dofinansowanie projektów zawartych we wrześniu 2016 r. w ramach Konkursu zamkniętego dla naboru w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków.373.9 KB

Artykuły powiązane

 
Top