Zmiana listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu dla naboru w ramach Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków.

Data publikacji: 31.10.2016 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Uchwałą Nr 1288/16 z dnia 26 października 2016 r. zmienił Uchwałę nr 859/16 w sprawie zatwierdzenia listy oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach naboru Nr RPLD.04.02.02-IZ.00-10-001/15 wniosków o dofinansowanie projektów- Oś priorytetowa IV Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

pdfLista projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru Nr RPLD.04.02.02-IZ.00-10-001/15 – Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków402.45 KB

pdfUchwała nr 1288/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 26 października 2016 r zmieniająca Uchwałę Nr 859/16 w sprawie zatwierdzenia listy oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach naboru Nr RPLD.04.02.02-IZ.00-10-001/15 wniosków o dofinansowanie projektów - Oś priorytetowa IV Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020216.41 KB

Artykuły powiązane

 
Top