Publikujemy informację o wynikach oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu dla naboru w ramach Osi priorytetowej IV Termomodernizacja budynków.

Data publikacji: 25.07.2016 r.

Informacja w wynikach oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu dla naboru Nr RPLD.04.02.02-IZ.00-10-001/15 w ramach Osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 przeprowadzonej w terminie od 27 czerwca do 15 lipca 2016 roku.

pdfLista wniosków o dofinansowanie ocenionych pozytywnie pod względem oceny merytorycznej dla naboru Nr RPLD.04.02.02-IZ.00-10-001/15 w ramach Osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków1.37 MB

Artykuły powiązane

 
Top