Spotkanie informacyjne pn. „Dokumentacja konkursowa i zasady przygotowania wniosku o dofinansowanie dla Poddziałania IV.2.2 Termomodernizacja budynków w ramach RPO WŁ 2014-2020” w Bełchatowie

Najczęściej szkolenia prowadzone są dla przedsiębiorców, urzędników jednostek samorządu terytorialnego czy organizacji pozarządowych. Szkolenia są darmowe i prowadzone przez profesjonalistów. Bezpłatne szkolenia to także okazja dla firm z województwa łódzkiego, by dowiedzieć się o pomocy dla przedsiębiorców i pomocy publicznej. Również w kwestii dotacji i dofinansowań.

Odwiedź naszą bazę szkoleniową!!!

Podziel się z nami swoimi potrzebami szkoleniowymi na rok 2023! Wypełnij ankietę!

 

Data publikacji: 29.01.2016 r.

Informacja o spotkaniu

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pn. „Dokumentacja konkursowa i zasady przygotowania wniosku o dofinansowanie dla Poddziałania IV.2.2 Termomodernizacja budynków w ramach RPO WŁ 2014-2020”.

Spotkanie odbędzie się:

8 lutego 2016 r. w godz. 11:00 – 14:00 (rejestracja od godz. 10:45)
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 15, I piętro

W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym, prosimy  o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail LPIBelchatow@lodzkie.pl lub osobiste dostarczenie do  Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich  w Bełchatowie do 5 lutego 2016 r. do godz. 12:00.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem.


Dla kogo:

Do skorzystania ze spotkania serdecznie zapraszamy mieszkańców województwa łódzkiego, a w szczególności z powiatów wchodzących w skład podregionu wschodniego tj. powiatu bełchatowskiego, opoczyńskiego, piotrkowskiego, tomaszowskiego, radomszczańskiego, miasta na prawach powiatu - Piotrkowa Trybunalskiego.

Program spotkania

•    Omówienie dokumentacji konkursowej – Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków;
•    Zasady przygotowania wniosku o dofinansowanie dla Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków;
•    Źródła informacji o Funduszach Europejskich.

Organizator spotkania

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie
ul. Kościuszki 17
97-400 Bełchatów
tel.: 44 633 05 13, 633 34 63
e-mail: LPIBelchatow@lodzkie.pl

pdfProgram spotkania273.3 KB

docFormularz zgłoszeniowy1.04 MB

 

Dodatkowe informacje

  • Status: Aktualne
  • Data: od 2016-02-24do 2016-02-24
  • Temat: Rozliczanie projektu
  • Kim jestem: Przedsiębiorca, Organizacja pozarządowa, Instytucja
 
Top