Informacja o wyborze projektów do dofinansowania w ramach konkursu dla naboru z Poddziałania IV.2.2 Termomodernizacja budynków

Data publikacji: 27.07.2016 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Uchwałą Nr 859/16 z dnia 26 lipca 2016 r. wyłonił projekty do dofinansowania w ramach naboru nr RPLD.04.02.02-IZ.00-10-001/15 wniosków o dofinansowanie projektów – Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

pdfLista projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru Nr RPLD.04.02.02-IZ.00-10-001/15 – Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków595.23 KB

Artykuły powiązane

 
Top