Definicja i lista wskaźników

25.01.2019

W dniu 23 stycznia 2019 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął Uchwałę nr 69/19, w której wprowadził zmiany w zakresie wskaźników stosowanych w ramach RPO WŁ 2014-2020. Opis zmian do pobrania tutaj.

pdfOś Priorytetowa I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy509.54 KB
pdfOś Priorytetowa II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka611.55 KB
pdfOś Priorytetowa III Transport478.31 KB
pdfOś Priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna626.09 KB
pdfOś Priorytetowa V Ochrona środowiska615 KB
pdfOś Priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu467.86 KB
pdfOś Priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych568.26 KB
pdfOś Priorytetowa VIII Zatrudnienie398.04 KB
pdfOś Priorytetowa IX Włączenie społeczne708.64 KB
pdfOś Priorytetowa X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie488.7 KB
pdfOś Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności627.74 KB

 

 
Top