Definicja i lista wskaźników

23.08.2019

22 sierpnia 2019 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął Uchwałę nr 1199/19, w której wprowadził zmiany w zakresie wskaźników stosowanych w ramach RPO WŁ 2014-2020. Opis zmian do pobrania jest tutaj.

Opis wprowadzonych zmian
Oś Priorytetowa I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy
Oś Priorytetowa II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka
Oś Priorytetowa III Transport
Oś Priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna
Oś Priorytetowa V Ochrona środowiska
Oś Priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu
Oś Priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych
Oś Priorytetowa VIII Zatrudnienie
Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne
Oś Priorytetowa X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Oś Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności

 

 

 
Top