Definicja i lista wskaźników

20.04.2018

18 kwietnia 2018 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął Uchwałę nr 584/18,  w której wprowadził zmiany w zakresie wskaźników stosowanych w Osi Priorytetowej I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy i IX Włączenie społeczne.

pdfOpis zmian do pobrania331.53 KB

pdfOś Priorytetowa I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy496.31 KB
pdfOś Priorytetowa II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka607.06 KB
pdfOś Priorytetowa III Transport482.11 KB
pdfOś Priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna613.42 KB
pdfOś Priorytetowa V Ochrona środowiska616.6 KB
pdfOś Priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu410.71 KB
pdfOś Priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych563.82 KB
pdfOś Priorytetowa VIII Zatrudnienie 532.32 KB
pdfOś Priorytetowa IX Włączenie społeczne604.73 KB
pdfOś Priorytetowa X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie490.17 KB
pdfOś Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności521.54 KB

 
Top