Zarząd Województwa Łódzkiego wprowadził zmiany do definicji i listy wskaźników RPO WŁ

W dniu 26 kwietnia 2017 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął Uchwałę nr 513/17, w której uzupełniono listę wskaźników w II Osi Priorytetowej Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka o dwa dodatkowe: Liczba opracowanych nowych modeli biznesowych w zakresie internacjonalizacji i Liczba zrealizowanych działań w ramach opracowanego modelu biznesowego.
Zmiany wynikają z doświadczeń przeprowadzonego konkursu w ramach Działania II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw.

pdfOś Priorytetowa I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy417.21 KB
pdfOś Priorytetowa II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka221.76 KB
pdfOś Priorytetowa III Transport421.62 KB
pdfOś Priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna525.15 KB
pdfOś Priorytetowa V Ochrona środowiska529.89 KB
pdfOś Priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu404.45 KB
pdfOś Priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych493.25 KB
pdfOś Priorytetowa VIII Zatrudnienie 304.85 KB
pdfOś Priorytetowa IX Włączenie społeczne400.43 KB
pdfOś Priorytetowa X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie346.66 KB
pdfOś Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności260.93 KB

Dodatkowe informacje

  • Obowiązuje od: 2017-04-26
  • Temat dokumentu: Realizacja projektów
  • Rodzaj dokumentu: Wytyczne

Artykuły powiązane

 
Top