Zmiany definicji i listy wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

W dniu 27 czerwca 2017 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął Uchwałę nr 828/17, w której zmiany dotyczą:

  • dostosowania w Osiach Priorytetowej I-VII wskaźników do zmienionych w dniu 18 maja 2017 r. Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014–2020,
  • dostosowania w Osiach Priorytetowej VIII-XI wskaźników do zmienionych w dniu 18 maja 2017 r. Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014–2020 oraz dodania wskaźników horyzontalnych jako wskaźników dodatkowych do monitorowania.

pdfZałącznik nr 1- Oś Priorytetowa I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy465.74 KB
pdfZałącznik nr 2- Oś Priorytetowa II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka486.27 KB
pdfZałącznik nr 3- Oś Priorytetowa III Transport421.39 KB
pdfZałącznik nr 4- Oś Priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna525.27 KB
pdfZałącznik nr 5- Oś Priorytetowa V Ochrona środowiska531.48 KB
pdfZałącznik nr 6- Oś Priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu409.97 KB
pdfZałącznik nr 7- Oś Priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych505.64 KB
pdfZałącznik nr 8- Oś Priorytetowa VIII Zatrudnienie 499.69 KB
pdfZałącznik nr 9- Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne712.64 KB
pdfZałącznik nr 10- Oś Priorytetowa X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie531.01 KB
pdfZałącznik nr 11- Oś Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności363.52 KB

Dodatkowe informacje

  • Obowiązuje od: 2017-06-27
  • Temat dokumentu: Realizacja programów
  • Rodzaj dokumentu: Programowe

Artykuły powiązane

 
Top