Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowych IX, X, XI, XII

Data publikacji: 09.07.2015 r.

W dniu 1 czerwca br. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął uchwałą nr 585/15 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych: IX Włączenie społeczne, X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, XII Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Projekt dokumentu zawiera między innymi informacje o działaniach wspieranych w ramach danej osi, typach beneficjentów, trybach wyboru projektów oraz poziomie ich dofinansowania.

pdfProjekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych IX Włączenie społeczne, X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, XII Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-20201.47 MB

 
Top