Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej V

Data publikacji: 09.07.2015 r.

W dniu 10 czerwca br. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął uchwałą nr 616/15 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Projekt dokumentu zawiera między innymi informacje o działaniach wspieranych w ramach osi, typach beneficjentów, trybach wyboru projektów oraz poziomie ich dofinansowania

 pdfSzczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej V747.48 KB

 
Top