Lista uczestników dialogu technicznego

Data publikacji: 29.06.2015 r.

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego będący zapraszającym w postępowaniu dialogu technicznego poprzedzającym udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie: wybór wykonawcy części zadań (tzw. operatora bonów) w ramach projektu pozakonkursowego pt. "Podmiotowy System Finansowania narzędziem rozwoju kadr województwa łódzkiego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, o którym mowa w Zaproszeniu do udziału w czynnościach dialogu technicznego z dnia 03.06.2015 r. na podstawie pkt 15 Regulaminu prowadzenia dialogu technicznego publikuje liste uczestników dialogu. 

 

pdfLista uczestników dialogu technicznego231.38 KB

 
Top