Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowych IV i VII

Data publikacji: 09.07.2015 r.

W dniu 25 czerwca br. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął uchwałą nr 705/15 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, VII Infrastruktura dla usług społecznych.

Projekt dokumentu zawiera między innymi informacje o działaniach wspieranych w ramach danej osi, typach beneficjentów, trybach wyboru projektów oraz poziomie ich dofinansowania.

pdfProjekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej IV – Gospodarka niskoemisyjna Osi Priorytetowej VII – Infrastruktura dla usług społecznych.1.05 MB

 
Top