Informacje o projekcie wybranym do dofinansowania w ramach konkursu dotyczącego infrastruktury ochrony zdrowia

Data publikacji: 30.11.2023 r.

28 listopada 2023 roku wybraliśmy do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projekt pn. „Modernizacja infrastruktury intensywnej terapii i zaplecza operacyjnego w celu podniesienia jakości i dostępności specjalistycznej opieki medycznej w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi” złożony przez Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi na obniżonym poziomie dofinansowania do kwoty 17 150 023,53 zł w tym: EFRR 15 650 015,86 zł, Budżet Państwa 1 500 007,67 oraz utworzyliśmy listę rezerwową projektów w ramach naboru dotyczącego infrastruktury ochrony zdrowia.

Informacja o projekcie wybranym do dofinansowania

Lista rezerwowa

 
Top