Wybór do dofinansowania projektu złożonego w trybie pozakonkursowym przez Gminę Koluszki - termomodernizacja budynków - ZIT

Data publikacji: 30.11.2023 r.

Projekt nr RPLD.04.02.01-10-0001/23 pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Zagajnikowej 14 w Koluszkach” złożony przez Gminę Koluszki został wybrany do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 1070/23 z dnia 28 listopada 2023 roku.

Informacje o projekcie

 
Top