Zmiana regulaminu wyboru projektów w ramach odnawialnych źródeł energii

Data publikacji: 19.09.2023 r.

Informujemy o zmianie Regulaminu wyboru projektów w sposób konkurencyjny nr FELD.02.05-IZ.00-001/23 dla Działania FELD.02.05 Odnawialne źródła energii, Priorytetu 2. Fundusze Europejskie dla zielonego Łódzkiego, w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027.

Regulamin wyboru projektów w sposób konkurencyjny nr FELD.02.05-IZ.00-001/23
Zakres zmian wraz z uzasadnieniem

 

 
Top