Podniesienie dofinansowania projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 473 na odcinku Przatów - Łask

Data publikacji: 20.09.2023 r.

Projekt nr WND-RPLD.03.02.01-10-0003/22, pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 473 na odcinku Przatów – Łask” złożony przez Województwo Łódzkie, Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 661/23 z dnia 28 lipca 2023 r. uzyskał podniesienie dofinansowania z kwoty 36 973 210,76 PLN do kwoty pierwotnie wnioskowanej tj. 46 595 995,89 PLN.

Lista projektów wybranych do dofinansowania po aktualizacji

Artykuły powiązane

 
Top