Jakie cechy muszą spełnić budynki schroniska dla bezdomnych zwierząt, aby były uznane za budynki użyteczności publicznej, o jakich mowa w Projekcie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej IV?

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:

Dostępnych (1859) wiadomości ze wszystkich kategorii

Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0001/17, pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie…
Data publikacji: 24.03.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD040201IP0310008/16
Projekt nr WND-RPLD.05.03.01-10-0001/16, pn. „Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów”…
Data publikacji: 24.03.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD050301IP0310002/16
Projekt pn. „Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenie bibliotek” złożony przez…
Data publikacji: 24.03.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD060101IP0310004/16
Poniżej przedstawiamy, opublikowaną 22 marca przez Wojewódzki Urząd Pracy w…
Data publikacji: 24.03.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD090102IP0110001/16
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020…
Data publikacji: 22.03.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | Termomodernizacja budynków OZE RPLD040202IZ0010001/15
Projekt pn. „Zagospodarowanie obiektów pofabrycznych i kompleksu pałacowego Steinertów” złożony…
Data publikacji: 21.03.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD060301IP0310004/16
Poniżej publikujemy ogłoszoną 17 marca 2017 r. przez Wojewódzki Urząd…
Data publikacji: 21.03.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD080100IP0110001/16
Projekt WND-RPLD.04.02.01-10-0001/17, pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tuszyn",…
Data publikacji: 16.03.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD040201IP0310008/16
Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0008/16, pn. „Racjonalizacja zużycia energii, termomodernizacja obiektów edukacyjnych…
Data publikacji: 16.03.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD040201IP0310015/16
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi 14 marca 2017 roku opublikował…
Data publikacji: 15.03.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD090101IP0110003/16
Poniżej publikujemy listę wniosków pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy wybranych do…
Data publikacji: 14.03.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD080100IP0110001/16
 
Top