Informacja o wynikach oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach trybu pozakonkursowego - Gospodarka wodno-kanalizacyjna - ZIT

Data publikacji: 24.03.2017 r.

Projekt nr WND-RPLD.05.03.01-10-0001/16, pn. „Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów” złożony przez Gminę Rzgów uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, w wyniku której otrzymał 73,13 % punktów.

 
Top