Wynik oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach trybu pozakonkursowego przez Miasto Łódź

Data publikacji: 16.03.2017 r.

Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0008/16, pn. „Racjonalizacja zużycia energii, termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi - Etap I", złożony przez Miasto Łódź uzyskał pozytywną ocenę formalną.

 
Top