Wybór do dofinansowania projektu pozakonkursowego - Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury - ZIT

Data publikacji: 24.03.2017 r.

Projekt pn. „Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenie bibliotek” złożony przez Miasto Łódź został wybrany do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 333/17 z dnia 21.03.2017 r. Wartość przyznanego projektowi dofinansowania wyniosła 5 456 167,42 PLN. Nr projektu: WND-RPLD.06.01.01-10-0003/16.

pdfSzczegóły dotyczące projektu155.88 KB

 
Top