Jakie cechy muszą spełnić budynki schroniska dla bezdomnych zwierząt, aby były uznane za budynki użyteczności publicznej, o jakich mowa w Projekcie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej IV?

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:

Dostępnych (1856) wiadomości ze wszystkich kategorii

Poniżej przedstawiamy listę umów o dofinansowanie projektów zawartych w grudniu…
Data publikacji: 03.01.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD050302IZ0010001/16
Poniżej przedstawiamy listę umów o dofinansowanie projektów zawartych w grudniu…
Data publikacji: 03.01.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD030400IZ001000116
Lista podpisanych umów o dofinansowanie dla Poddziałania X.3.3 Działania uzupełniające…
Data publikacji: 30.12.2016 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD100303IZ001002/16
Lista podpisanych umów o dofinansowanie dla Poddziałania X.3.3 Działania uzupełniające…
Data publikacji: 30.12.2016 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD100303IZ0010001/16
Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów…
Data publikacji: 29.12.2016 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD100100IZ10002/16
Projekt nr WND-RPLD.06.01.01-10-0002/16, pn. „Rewitalizacja EC-1 Południowy Wschód”  złożony przez…
Data publikacji: 29.12.2016 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD060101IP0310002/16
Projekt nr WND-RPLD.07.01.01-10-0002/16, pn. „Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie…
Data publikacji: 28.12.2016 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD070101IP0310002/16
Projekt nr WND-RPLD.07.01.01-10-0002/16, pn. "Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie…
Data publikacji: 27.12.2016 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD070101IP0310002/16
Projekt nr WND-RPLD.06.01.01-10-0002/16 pn. „Rewitalizacja EC-1 Południowy Wschód” złożony przez…
Data publikacji: 23.12.2016 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD060101IP0310002/16
Informujemy, iż zakończona została ocena formalna wniosku o dofinansowanie projektu…
Data publikacji: 21.12.2016 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD020203IP0210011/16,
Projekt nr WND-RPLD.03.02.01-10-0005/16, pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na…
Data publikacji: 21.12.2016 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD030201IZ0010003/16
 
Top