Lista wniosków pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy wybranych do dofinansowania w ramach wsparcia aktywności zawodowej osób po 29 roku życia

Data publikacji: 21.03.2017 r.

Poniżej publikujemy ogłoszoną 17 marca 2017 r. przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi listę wniosków pozakonursowych powiatowych urzędów pracy wybranych do dofinansowania w ramach naboru „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia przez powiatowe urzędy pracy".

Lista wniosków wybranych do dofinansowania opublikowana na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi

 
Top