Jakie cechy muszą spełnić budynki schroniska dla bezdomnych zwierząt, aby były uznane za budynki użyteczności publicznej, o jakich mowa w Projekcie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej IV?

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:

Dostępnych (1856) wiadomości ze wszystkich kategorii

Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0007/16, pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta…
Data publikacji: 21.02.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD040201IP0310009/16
16 lutego Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi (WUP) opublikował listę…
Data publikacji: 17.02.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD080100IP0110001/16
Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0006/16, pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego”…
Data publikacji: 16.02.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD040201IP0310001/16
Poniżej publikujemy listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu…
Data publikacji: 16.02.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD110301IZ0010001/16
Poniżej publikujemy informację o wyniku oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie…
Data publikacji: 16.02.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD050302IZ0010001/16
Poniżej publikujemy listę umów o dofinansowanie dla poddziałania XI.1.1 w…
Data publikacji: 02.02.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD110101IZ0010001/16
Poniżej publikujemy listę umów o dofinansowanie dla poddziałania XI.1.2 w…
Data publikacji: 02.02.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD110102IZ0010001/15
Poniżej publikujemy listę umów o dofinansowanie dla poddziałania XI.3.1 w…
Data publikacji: 02.02.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD110300IZ0010001/15
1 lutego 2017 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi opublikował…
Data publikacji: 02.02.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD090201IP0110001/16
31 stycznia 2017 r. na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy…
Data publikacji: 01.02.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD080201IP0110001/16
Poniżej przedstawiamy listę wniosków, które przeszły pozytywnie weryfikację wymogów formalnych…
Data publikacji: 25.01.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD110201IZ0010001/16
 
Top