Wynik oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach trybu pozakonkursowego przez Gminę Tuszyn

Data publikacji: 16.03.2017 r.

Projekt WND-RPLD.04.02.01-10-0001/17, pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tuszyn", złożony przez Gminę Tuszyn uzyskał pozytywną ocenę formalną.

 
Top