Wynik oceny merytorycznej projektu pozakonkursowego Miasta Łodzi złożonego w ramach rewitalizacji i rozwoju potencjału społeczno-gospodarczego - ZIT

Data publikacji: 21.03.2017 r.

Projekt pn. „Zagospodarowanie obiektów pofabrycznych i kompleksu pałacowego Steinertów” złożony przez Miasto Łódź w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, w wyniku której otrzymał 67,78 % punktów. Numer projektu WND-RPLD.06.03.01-10-0003/16.

 
Top