Informacja o wynikach oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach trybu pozakonkursowego - Termomodernizacja budynków - ZIT

Data publikacji: 24.03.2017 r.

Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0001/17, pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Tuszyn" złozony przez Gminę Tuszyn uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, w wyniku której otrzymał 74,23% punktów.

 
Top