Jakie cechy muszą spełnić budynki schroniska dla bezdomnych zwierząt, aby były uznane za budynki użyteczności publicznej, o jakich mowa w Projekcie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej IV?

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:

Dostępnych (1858) wiadomości ze wszystkich kategorii

Projekt nr RPLD.06.01.02-10-0008/21, pn. „Adaptacja budynku przy ul. 3 Maja…
Data publikacji: 07.03.2024 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD060102IZ0010001/21
Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0003/17, pn. „Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz…
Data publikacji: 27.02.2024 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD040201IP0310003/17
Projekt nr WND-RPLD.06.03.02-10-0069/17, pn. „Stworzenie nowoczesnej przestrzeni publicznej na bazie…
Data publikacji: 13.02.2024 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD060302IZ0010001/16
W związku z pojawieniem się wolnych środków w ramach Poddziałania…
Data publikacji: 03.01.2024 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD030102IZ0010001/17
Projekt nr WND-RPLD.06.03.01-10-0001/17, pn. ,,Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt…
Data publikacji: 28.12.2023 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD060301IP0310008/16
Projekt nr WND-RPLD.06.03.01-10-0001/20, pn. „Szlakiem architektury włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna.…
Data publikacji: 27.12.2023 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD060301IP0310002/19
W związku z pojawieniem się wolnych środków w ramach Działania…
Data publikacji: 27.12.2023 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD070200IZ0010001/16
Projekt nr WNDRPLD.04.02.01-10-0001/21, pn. ,,Termomodernizacja budynku przy ul. 3 Maja…
Data publikacji: 27.12.2023 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD040201IP0310009/20
Projekt nr WND-RPLD.05.03.01-10-0001/21, pn. ,, Modernizacja Oczyszczalni ścieków w Tuszynie”…
Data publikacji: 27.12.2023 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD050301IP0310001/21
Projekt nr WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17, pn. ,,Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar…
Data publikacji: 27.12.2023 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD060303IZ0010003/16
Projekt pn. ,,Budowa świetlicy wiejskiej w Zofiówce w standardzie budownictwa…
Data publikacji: 21.12.2023 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD040301IP0310002/22
Strona 2 z 169
 
Top