Podniesienie dofinansowania dla projektu złożonego przez Gminę Miasto Zgierz - Termomodernizacja budynków - ZIT

Data publikacji: 27.02.2024 r.

Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0003/17, pn. „Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie Miasta Zgierza” złożony przez Gminę Miasto Zgierz Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 220/24 z dnia 22 lutego 2024 roku uzyskał podniesienie dofinansowania z kwoty 7 433 861,56 PLN (w tym z EFRR 7 059 303,26 PLN oraz z Budżetu Państwa 374 558,30 PLN) do kwoty 7 736 267,40 PLN (w tym z EFRR 7 346 472,25 PLN oraz z Budżetu Państwa 389 795,15 PLN).

Informacje o projekcie wybranym do dofinansowania

 
Top