Jakie cechy muszą spełnić budynki schroniska dla bezdomnych zwierząt, aby były uznane za budynki użyteczności publicznej, o jakich mowa w Projekcie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej IV?

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:

Dostępnych (1858) wiadomości ze wszystkich kategorii

Projekt nr WND-RPLD.04.01.01-10-0003/23 pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach „PGKiM”…
Data publikacji: 30.11.2023 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD040101IP0310001/23
Informujemy o składzie Komisji Oceny Projektów (KOP) dla naboru dotyczącego…
Data publikacji: 29.11.2023 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD030201IZ0010001/23
Informujemy o składzie Komisji Oceny Projektów (KOP) powołanej dla naboru…
Data publikacji: 29.11.2023 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD070200IZ0010001/23
Projekt „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Zagajnikowej…
Data publikacji: 21.11.2023 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD040201IP0310001/23
Projekt „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach „PGKiM” w Gminie Aleksandrów…
Data publikacji: 21.11.2023 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD040101IP0310001/23
Projekt nr WND-RPLD.03.02.01-10-0001/21, pn. „Budowa drogi wojewódzkiej nr 714 w…
Data publikacji: 14.11.2023 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD030201IZ0010001/21
Poniżej publikujemy wyniki oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych…
Data publikacji: 14.11.2023 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD070200IZ0010001/23
Projekt pn. ,,Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstantynowie Łódzkim” złożony przez…
Data publikacji: 02.11.2023 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD030101IP0310002/18
Projekt pn. „"Wspólnie tworzymy miasto” – Wzmocnienie działań kulturalnych poprzez…
Data publikacji: 02.11.2023 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD060101IP0310005/19
Projekt pn. „Rozbudowa Wojewódzkiej Poradni Hematologicznej oraz utworzenie Oddziału Intensywnej…
Data publikacji: 02.11.2023 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci)
Projekt WND-RPLD.04.03.01-10-0003/23 pn. „Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w Gminie Brójce”,…
Data publikacji: 02.11.2023 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD040301IP0310001/23
Strona 4 z 169
 
Top