Jakie cechy muszą spełnić budynki schroniska dla bezdomnych zwierząt, aby były uznane za budynki użyteczności publicznej, o jakich mowa w Projekcie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej IV?

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:

Dostępnych (1858) wiadomości ze wszystkich kategorii

4 lipca 2023 roku Wojewódzki Urząd Pracy w…
Data publikacji: 05.07.2023 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | FELD0701IP01001/23

30 czerwca 2023 roku Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął…
Data publikacji: 05.07.2023 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | FELD1001IZ01001/23 FELD1101IZ01001/23 FELD1201IZ01001/23
Projekt „Rozwój kultury w Gminie Koluszki” złożony przez Gminę Koluszki…
Data publikacji: 29.06.2023 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD060101IP0310002/22
Projekt „Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków” złożony przez…
Data publikacji: 29.06.2023 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD040101IP0310002/22
Projekt „Budowa i modernizacja oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych…
Data publikacji: 27.06.2023 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD040301IP0310001/22
Projekt nr RPLD.04.03.01-10-0002/22 pn. „Zastosowanie energooszczędnego oświetlenia dróg publicznych na…
Data publikacji: 15.06.2023 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD040301IP0310003/22
Projekt „Budowa i modernizacja oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych…
Data publikacji: 13.06.2023 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD040301IP0310001/22
Projekt pn. „Rozbudowa bazy kulturalnej na terenie Gminy Adrespol" złożony…
Data publikacji: 02.06.2023 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD060101IP0310001/22
Projekt pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Brzezinach"…
Data publikacji: 02.06.2023 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD040101IP0310002/23
Poniżej publikujemy zaktualizowaną listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów…
Data publikacji: 22.05.2023 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD110102IZ0010001/21
Strona 8 z 169
 
Top