Podniesienie dofinansowania projektu złożonego przez Gminę Rzeczyca - rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego

Data publikacji: 13.02.2024 r.

Projekt nr WND-RPLD.06.03.02-10-0069/17, pn. „Stworzenie nowoczesnej przestrzeni publicznej na bazie istniejącej architektury przemysłowej w otoczeniu zabytkowego Parku Podworskiego w Gminie Rzeczyca” złożony przez Gminę Rzeczyca uzyskał podniesienie dofinansowania z kwoty 5 611 837,52 do kwoty 8 215 487,32 PLN.

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Artykuły powiązane

 
Top