Podniesienie dofinansowania projektu złożonego przez Gminę Koluszki - dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury

Data publikacji: 07.03.2024 r.

Projekt nr RPLD.06.01.02-10-0008/21, pn. „Adaptacja budynku przy ul. 3 Maja 17 na potrzeby Muzeum Koluszek” złożony przez Gminę Koluszki Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 246/24 z dnia 5 marca 2024 roku uzyskał podniesienie dofinansowania z kwoty 420 039,00 PLN do kwoty 1 564 320,44 PLN.

Lista projektów wybranych do dofinansowania po zmianach

Artykuły powiązane

 
Top