Jakie cechy muszą spełnić budynki schroniska dla bezdomnych zwierząt, aby były uznane za budynki użyteczności publicznej, o jakich mowa w Projekcie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej IV?

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:

Dostępnych (1859) wiadomości ze wszystkich kategorii

Poniżej publikujemy zaktualizowaną listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów…
Data publikacji: 22.05.2023 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD110102IZ0010001/21
Projekt nr WND-RPLD.04.01.01-10-0005/21, pn. „Budowa instalacji do produkcji energii ze…
Data publikacji: 18.05.2023 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD040101IP0310002/21
9 maja 2023 wybraliśmy do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu…
Data publikacji: 17.05.2023 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD030201IZ0010001/15
W związku z pojawieniem się wolnych środków wybraliśmy do dofinansowania…
Data publikacji: 17.05.2023 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD040102IZ0010001/21
Projekt nr RPLD.03.04.00-10-0002/19, pn. „Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z…
Data publikacji: 17.05.2023 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD030400IZ0010004/18
Projekt nr RPLD.06.03.01-10-0001/17, pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt…
Data publikacji: 17.05.2023 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD060301IP0310008/16
Projekt nr WND-RPLD.04.01.01-10-0004/21, pn. „Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych…
Data publikacji: 17.05.2023 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD040101IP0310003/21
Projekt nr WND-RPLD.03.02.01-10-0002/22, pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 784 na…
Data publikacji: 16.05.2023 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD030201IZ0010001/15
Projekt nr WND-RPLD.06.03.01-10-0002/20, pn. „Rewitalizacja miejscowości Parzęczew – etap IV”…
Data publikacji: 15.05.2023 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD060301IP0310001/20
Projekt nr RPLD.04.03.01-10-0001/22, pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Zofiówce w…
Data publikacji: 15.05.2023 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD040301IP0310002/22
Projekt „Zastosowanie energooszczędnego oświetlenia dróg publicznych na terenie Gminy Zgierz…
Data publikacji: 10.05.2023 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD040301IP0310003/22
Strona 9 z 169
 
Top