Zmiany na liście projektów wybranych do dofinansowania - edukacja ogólna

Data publikacji: 08.03.2024 r.

W związku z pojawieniem się wolnych środków w ramach Poddziałania VII.4.3 Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014- 2020, Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 245/24 z dnia 5 marca 2024 roku. podjął decyzję o podniesieniu dofinansowania dla projektu nr RPLD.07.04.03-10-0044/19 złożonego przez Gmina Poddębice oraz dla projektu nr RPLD.07.04.03-10-0052/19  złożonego przez Gminę Miasto Zgierz.

Lista projektów wybranych do dofinansowania po zmianach

Artykuły powiązane

 
Top