Jakie cechy muszą spełnić budynki schroniska dla bezdomnych zwierząt, aby były uznane za budynki użyteczności publicznej, o jakich mowa w Projekcie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej IV?

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:

Dostępnych (1859) wiadomości ze wszystkich kategorii

Projekt WND-RPLD.04.03.01-10-0003/23 pn. „Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w Gminie Brójce”,…
Data publikacji: 02.11.2023 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD040301IP0310001/23
17 października 2023 roku zatwierdziliśmy listę projektów ocenionych na etapie…
Data publikacji: 24.10.2023 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | FELD0902IZ00001/23
Projekt „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Zagajnikowej…
Data publikacji: 18.10.2023 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD040201IP0310001/23
Projekt „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach „PGKiM” w Gminie Aleksandrów…
Data publikacji: 18.10.2023 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD040101IP0310001/23
Informujemy iż, projekt nr RPLD.06.01.01-10-0002/23 pn. „Rozwój bazy kulturalnej na…
Data publikacji: 09.10.2023 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD060101IP0310001/22
Informujemy iż, projekt nr RPLD.04.03.01-10-0002/23 pn. „Budowa i modernizacja oświetlenia…
Data publikacji: 09.10.2023 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD040301IP0310004/22
Projekt „Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w Gminie Brójce” złożony przez…
Data publikacji: 06.10.2023 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD040301IP0310001/23

14 września 2023 roku zakończony został nabór nr…
Data publikacji: 27.09.2023 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | FELD0806IZ00001/23

  22 września 2023 roku zakończony został nabór…
Data publikacji: 26.09.2023 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | FELD0902IZ00002/23
Projekt pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na Oczyszczalni Ścieków w Brzezinach”…
Data publikacji: 21.09.2023 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD040101IP0310002/23
Projekt pn. „Budowa dojazdu do węzła na autostradzie A1 –…
Data publikacji: 20.09.2023 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD030201IZ0010002/21
Strona 5 z 169
 
Top