Zmiany na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu dotyczącego niskoemisyjnego transportu miejskiego

Data publikacji: 03.01.2024 r.

W związku z pojawieniem się wolnych środków w ramach Poddziałania III.1.2 Niskoemisyjny transport miejski Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014- 2020, Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 1175/23 z dnia 20 grudnia 2023 r. podjął decyzję o podniesieniu dofinansowania dla projektu nr RPLD.03.01.02-10-0004/17 złożonego przez Miasto Pabianice oraz dla projektu nr WND-RPLD.03.01.02-10-0008/17 złożonego przez Miasto Łódź.

Lista projektów wybranych do dofinansowania po zmianach

 
Top