Jakie cechy muszą spełnić budynki schroniska dla bezdomnych zwierząt, aby były uznane za budynki użyteczności publicznej, o jakich mowa w Projekcie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej IV?

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:

Dostępnych (1772) wiadomości ze wszystkich kategorii

Poniżej publikujemy listę umów o dofinansowanie projektów podpisanych w ramach…
Data publikacji: 28.10.2022 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD100302IZ0010001/22
Poniżej publikujemy listę podpisanych umów o dofinansowanie projektów w ramach…
Data publikacji: 26.10.2022 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD100100IZ0010001/22
Poniżej publikujemy zaktualizowaną listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach…
Data publikacji: 20.10.2022 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD110101IZ0010001/21
Poniżej publikujemy wynik oceny formalnej wniosku o dofinanosowanie projektu złożonego…
Data publikacji: 12.10.2022 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD030201IZ0010001/15
Poniżej publikujemy listę projektów, które pozytywnie przeszły ocenę formalno-merytoryczną i…
Data publikacji: 12.10.2022 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD100100IZ0010003/22
Poniżej publikujemy zaktualizowaną listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów…
Data publikacji: 11.10.2022 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD110302IZ0010001/22
Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 928/22 z dnia 4 października…
Data publikacji: 07.10.2022 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD030300IZ0010001/21
Poniżej publikujemy listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z…
Data publikacji: 06.10.2022 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD100100IZ0010002/22
Poniżej publikujemy skład Komisji Oceny Projektów (KOP) powołanej dla konkursu…
Data publikacji: 06.10.2022 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD100100IZ0010002/22
Strona 6 z 162
 
Top