Zmiany na liście projektów wybranych do dofinansowania oraz na liście rezerwowej konkursu dotyczącego rewitalizacji i rozwoju potencjału społeczno-gospodarczego

Data publikacji: 14.02.2019 r.

W związku z pojawieniem się wolnych środków finansowych w wysokości 6 260 679,57 PLN (wynikających z obowiązującego w miesiącu lutym 2019 r. kursu 1 euro= 4,2905, aktualizacji wartości projektów wybranych do dofinansowania wg. stanu na dzień 31 stycznia 2019 roku oraz rezygnacji Gminy Łask z zawarcia umowy o dofinansowanie projektu „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Łask” na obniżonym poziomie dofinansowania), podwyższyliśmy dofinansowanie dla projektów złożonych przez:

  • Regionalna Izbę Obrachunkową w Łodzi z kwoty 4 293 586,51 PLN do kwoty 9 005 871,39 PLN,
  • Gminę Bolimów z kwoty 1 410 815,93 PLN do kwoty 2 959 210,62 PLN.

Ww. Beneficjenci wyrazili zgodę na zmianę wartości dofinansowania realizowanych projektów. Jednocześnie, projekt złożony przez Gminę Łask został umieszczony na pierwszym miejscu listy rezerwowej projektów (na pierwotnie wnioskowanym poziomie dofinansowania projektu).

pdfZaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania220.78 KB

pdfZaktualizowana lista rezerwowa186.38 KB

Artykuły powiązane

 
Top