Zmiany na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu dotyczącego rewitalizacji i rozwoju potencjału społeczno-gospodarczego

Data publikacji: 11.01.2019 r.

W związku z pojawieniem się wolnych środków finansowych postanowiliśmy wybrać do dofinansowania projekty znajdujące się dotychczas na liście rezerwowej. Na listę dofinansowanych trafiły projekty złożone przez Regionalną Izbę Obrachunkową, Gminę Bolimów oraz Gminę Łask, które w wyniku oceny merytorycznej uzyskały ten sam procent punktów.

Z uwagi na fakt, że dostępna kwota alokacji nie wystarczyła na dofinansowanie ww. projektów na wnioskowanym poziomie, zwróciliśmy się do Beneficjentów o wyrażenie zgody na obniżenie dofinansowania do poziomu 36,54% wydatków kawilifikowalnych, tj.:

  • dla projektu złożonego przez Regionalna Izbę Obrachunkową w Łodzi z kwoty 9 985 960,57 zł do kwoty 4 293 586,51 zł,
  • dla projektu złożonego przez Gminę Bolimów z kwoty 3 281 255,00 zł do kwoty  1 410 815,93 zł,
  • dla projektu złożonego przez Gminę Łask z kwoty 12 976 652,14 zł do kwoty 5 579 471,13 zł.

Wszyscy Beneficjenci wyrazili zgodę na zmianę wartości dofinansowania realizowanych projektów.

Wobez powyższego zmianie uległy zapisy listy projektów wybranych do dofinansowania, oraz listy rezerwowej.

pdfLista projektów wybranych do dofinasowania (po zmianach)215.63 KB

pdfLista rezerwowa (po zmianach)184.57 KB

 

Artykuły powiązane

 
Top