Zmiany na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru dotyczącego rewitalizacji i rozwoju potencjału społeczno-gospodarczego

Data publikacji: 14.06.2018 r.

W związku z pojawieniem się w ramach Poddziałania VI.3.2 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego wolnych środków finansowych w wysokości 3 674 692,12 PLN, wynikających ze zmiany kursu euro (z 4,2161 w maju na 4,3135 w czerwcu), podjęliśmy decyzję o podwyższeniu dofinansowania (w ramach EFRR) do poziomu 45,63 % kosztów kwalifikowalnych dla projektów: Gminy Sulejów (z kwoty 2 859 924,20 PLN do kwoty 5 398 385,54 PLN), Gminy Zapolice (z kwoty z kwoty 985 449,97 PLN do kwoty 1 860 132,83 PLN) oraz Gminy Rzeczyca (z kwoty 294 669,54 PLN do kwoty 556 217,46 PLN). Wszyscy ww. Beneficjenci wyrazili zgodę na zmianę wartości dofinansowania realizowanych projektów.
Wobec powyższego zmianie uległa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru dotyczącego rewitalizacji i rozwóju potencjału społeczno-gospodarczego. Lista rezerwowa pozostaje bez zmian.

pdfZaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania260.99 KB

Artykuły powiązane

 
Top