Zmiany na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu dotyczącego rewitalizacji i rozwoju potencjału społeczno-gospodarczego

Data publikacji: 11.07.2018 r.

W związku z pojawieniem się w ramach Poddziałania VI.3.2 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego wolnych środków finansowych w wysokości 1 869 727,27 PLN, wynikających ze zmiany kursu euro (z 4,3135 w miesiącu czerwcu na 4,3631 w miesiącu lipcu), IZ RPO WŁ podjęła decyzję o podwyższeniu dofinansowania (w ramach EFRR) do poziomu 56,55 % kosztów kwalifikowalnych dla projektów: Gminy Sulejów (z kwoty 5 398 385,54 PLN do kwoty 6 689 985,01 PLN), Gminy Zapolice (z kwoty 1 860 132,83 PLN do kwoty 2 305 181,92 PLN) oraz Gminy Rzeczyca (z kwoty 556 217,46 PLN do kwoty 689 296,17 PLN). Wszyscy ww. Beneficjenci wyrazili zgodę na zmianę wartości dofinansowania realizowanych projektów.
Wobec powyższego zmianie ulega lista projektów wybranych do dofinansowania. Lista rezerwowa pozostaje bez zmian.

pdfLista projektów wybranych do dofinansowania261.39 KB

pdfLista rezerwowa517.36 KB

Artykuły powiązane

 
Top